Struktura kluba

Tereni i prostorije Tenis kluba Pećine vlasništvo su Grada Rijeke, a dani su na upravljanje i korištenje vodstvu kluba. Vodstvo kluba sačinjavaju predsjednik i upravni odbor koji se biraju na vremenski rok od četiri godine. Predsjednika se bira javnim glasovanjem članova kluba na izbornoj skupštini, a on predlaže ljude koji će sjediti u upravnom odboru, koje glasovanjem potvrđuje ih skupština kluba. Upravni odbor uz suglasnost predsjednika imenuje tajnika kluba.

Dok se redovne skupštine kluba održavaju jednom godišnje, posljednja izborna skupština je održana 26. lipnja 2013. na kojoj su u vodstvo kluba izabrani sljedeći članovi:

Predsjednik: Ivan Blažević

Upravni odbor: Ivan Blažević, Tomislav Bradić, Ivan Vanja Frančišković, Lidija Lešić, Hrvoje Margan, Branko Marović, Davor Tudor

Tajnica: Jelena Đukić

Leave a Reply