Rekreacija

Teniski tereni se za igrače-rekreativce tijekom tjedna koriste po principu jedan teren u poslijepodnevnim satima i dva terena u jutarnjim satima (osim u ljetnim mjesecima kada je raspored obrnut), a vikendom rekreativci ima prioritet na sva tri terena (tijekom cijele godine).

Rekreativci isto tako sudjeluju na klupskim prvenstvima koje se održava u kategoriji seniora i seniorki kao i veterana i veteranki (35+, 50+).

Više puta godišnje organiziraju se razni turniri kao što su turniri miks-parova i smiješnih parova a od 2013. godine  naš klub organizira veliki turnir sa kalendara Hrvatske unije tenisača - Memorijal “Luka Karković” u spomen na našeg istaknutog člana, igrača, trenera i klupskog djelatnika.

U suradnji sa prijateljskim klubovima Kvarner i Opatija, organiziraju se i momčadski susreti na 20 i više ploča.

Također, od osnutka Hrvatske unije tenisača u travnju 2013., naši članovi se natječu na njezinim turnirima i zauzimaju vodeća mjesta na rang-listama.

Leave a Reply